Assemblea


21 de Juny de 2016

Enllaç al resum de l'assemblea realitzada el passat 20 de Juny de 2016.

Acta Assemblea 20 de Juny de 2016

__________________________Hola famílies!

S´acaba el curs i des de la Junta de l´Ampa volem convocar a tots els socis a l’Assemblea del dilluns 20 DE JUNY A LES 15:30H (amb acollida pels nens)

L’ordre del dia és el següent:

- Propostes d'activitats extraescolars pel curs vinent
- Aprovació del Reglament Intern
- Menjador
- Pressupost any vinent
- Banc de llibres
- Comissions de l'AMPA
- Aprovació de la junta
- Proyecte de treball amb subvenció De Diputació de Barcelona

Tindrem un torn de precs i preguntes.

Us hi esperem !!
Junta de l’AMPA


________________________________________


21 de Febrer de 2016

Enllaç a l'estat de comptes de l'any 2014 - 2015 aprovat a l'anterior assemblea.


________________________________________

22 de Dessembre de 2015


Enllaç al resum de l'assemblea realitzada el passat 3 de Novembre de 2015:
________________________________________


28 de novembre de 2012

Benvolgudes famílies,

En el Consell Escolar d’avui dia 28 de novembre de 2012 hem aprovat els temes que detallem a continuació, i que estan pendents de ratificar-se totalment en l’aprovació de l’acta que es farà en el proper Consell Escolar.
 1. S’ha aprovat l’acta del darrer Consell.
 2. Es passa a fer lectura del Pressupost del centre i de les modificacions que s’han fet. Alguns imports han augmentat i d’altres han disminuït, havent d’ajustar i de redistribuir en els diferents conceptes.
 3. En altres temes es comenta:
  • El canvi de mestre d’anglès que es farà efectiu des del dijous dia 29. L’arribada d’una mestra que és especialista en anglès i que ve a fer la substitució del Sergi , ha facilitat que pugui fer l’anglès de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Això però, comporta que la Pili hagi d’entomar, d’hores que són de càrrec directiu, les hores de tutoria del Sergi. En definitiva, ens manca un mestre a escola, donat que una de les persones titular d’anglès, en aquests moments, està fent tasques a la biblioteca del centre i suport  a primària. L’equip directiu està fent les diligències oportunes per a resoldre la situació, tal com la Inspecció els ha indicat. El consell escolar es pronuncia comentant que si no hi ha resolució en ferm després de Nadal, ens reunirem amb caràcter extraordinari per demanar una reunió com a comunitat educativa amb el delegat territorial.
  • El projecte d’anglès entre Institut i l’escola es durà a terme a quart.
  • Es concreta una nova sortida per sisè, el dia 14 de juny a l’Auditori.
  • També es comenta que les extraescolars de gimnàstica acrobàtica i multiesport s’han obert a nens de la Roureda.
  • També es fa ressò de l’activitat de les dues AMPAs de la Vinya i la Roureda per recuperar les Llússies i els Nicolaus. Les cançons les treballaran els nens a l’escola, a l’àrea de Música.
  • Es comenten els diversos incidents que hi ha hagut amb l’activitat d’Aprenent de Savi. Aquesta activitat es dur a terme al migdia, la condueix una persona que de formació és psicòloga i l’objectiu era desenvolupar activitats lúdiques que ajudessin el nens a aprendre, des d’una perspectiva diferent a l’escolar i estimulant les capacitats per l’aprenentatge. Aquesta professional s’ha extralimitat en diversos aspectes en les funcions que li són pròpies com a monitora d’extraescolar, ocasionant conflictes amb alguns professionals de l’escola per entrar en competència en les funcions d’aquests. La direcció ha parlat amb ella i també ho ha fet l’AMPA. S’ha redissenyat el contingut del taller i esperem que les situacions es controlin ara i que la tasca que fa obeeixi a l’objectiu inicial. En un període de temps tornarem a veure com està funcionant. L’AMPA tronarà a incidir en els aspectes que cal que contempli per no entrar en conflicte amb competències de l’escola. Bàsicament és cenyir-se a actuar com a monitora d’extraescolar i, en cap cas, com a psicòloga.
  • Finalment es comunica que s’ha passat la informació  de la barana del pati a ICF. S’espera resposta. 24 d’octubre de 2012

Benvolgudes families,

En el Consell Escolar del dia 24 d’octubre de 2012 hem aprovat els temes que detallem a continuació, i que estan pendents de ratificar-se totalment en l’aprovació de l’acta que es farà en el proper Consell Escolar.

Punt 1. S’ha aprovat l’acta del darrer Consell, amb esmenes d’informació que faltava.

Punt 2. Es passa a fer lectura del Pla anual de Centre. En el pla anual, l’equip educatiu defineix els eixos de treball de l’escola. També es defineixen els objectius a aconseguir per cada eix i amb quines estratègies ho faran.
Bàsicament els objectius que pretenen aconseguir són:
 • LA MILLORA DELS RESULTATS DELS ALUMNES: a partir de la millora de la comprensió lectora, les competències bàsiques. Per aquest objectiu, han dissenyat espais de treball en grups més reduïts per treballar l’escriptura (el taller d’escriptors) i espais també més reduïts de matemàtiques. També es pretén la millora de la capacitat oral en anglès a partir de projectes com el que el centre enceta enguany en el que alumnes de l’institut competents en anglès faran sessions de conversa amb els nens i nenes de cicle inicial la Vinya. També l’espai diari de lectura a primera hora ha de contribuir a millorar les competències dels nens i nenes, així com l’apadrinament lector entre els alumnes de Cicle inicial i Cicle superior que ja es feia el curs passat i que ara seguirà i ampliarà les activitats.
 • MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I L’AUTONOMIA: a partir del treball de racons a l’aula. Els nens i nenes aprenen a partir de la proposta dels mestres organitzada en diferents racons de l’aula, amb petits grups i materials diferents. Així els alumnes escullen el racó on anar, gestionen amb major llibertat i autonomia el seu aprenentatge i es fan més conscients del que aprenen i com ho aprenen, tot treballant en grup, i per tant millorant la relació social.
 • DONAR IMPULS ALS PROJECTES DE CENTRE: l’hort escolar que caldrà organitzar com van els nens i què hi plantaran i també aprofitar l’auxiliar de conversa que té l’escola. La Grace és la persona que està a la Vinya dimarts, dimecres i dijous fins el migdia per treballar oralment en grups reduïts de 5 nens, des de CI a CS.
 • REELABORAR ELS DOCUMENTS DE CENTRE: es faran canvis en els informes a les famílies, informatitzant-los. És molta feina i es començarà a fer, esperant que en acabar el curs ja estiguin del tot en format digital. També es faran canvis per actualitzar el Projecte educatiu, les normes de funcionament del centre i el pla de noves tecnologies.
Es fan algunes preguntes relacionades amb com es treballa el medi a l’escola i com contemplen el treball de valors amb els nens. L’equip directiu comenta que medi és una àrea que es considera força i que es té en compte que tots els alumnes arribin als continguts. Els valors es treballen en les racons molt sovint i de manera transversals a la vida de l’escola, i sobretot en la tutoria.

S’aprova el pla per part de tots els assistents.

Punt 3. S’aprova també el projecte d’anglès amb els alumnes de l’Institut. “Sharing to learn”

Punt 4. En altres temes es comenta:
 • S’aprova la normativa del Racó del Sastret, un espai que de dilluns a dimecres i de 16.30 a 17.45 funcionarà a la biblioteca de l’escola per què els alumnes que vulguin puguin fer els deures i estudiar. Sempre acompanyats per algun adult i sota la responsabilitat d’aquest. A l’espai hi haurà una persona responsable de l’AMPA.
 • S’aprova també la normativa dels pares i mares delegats de curs.
 • Es comenten qüestions relatives al pressupost del centre i el banc de llibres.
 • Es comenta que finalment els alumnes de primer també fan piscina. El procés ha estat complicat i es demana que, pel curs que ve, siguem capaços entre tots de tirar endavant l’activitat amb més temps i condicions per informar a les famílies.
 • S’aproven les reduccions de jornada i compactacions de mestres, i també es comenten les futures baixes previstes. Alhora es dona compte de la incorporació de les dues mestres d’anglès del centre que estaven de baixa.
 • S’aproven sortides del segon i tercer trimestre.
 • Es suggereix la conveniència per part de l’AMPA d’estudiar des de riscos laborals poder posar o no una barana en el mur de formigó que separa les pistes del pati d’abaix. En moments d’aglomeració alguns nens es pugen al mur. Es mirarà.5 de setembre de 2012


Benvolgudes families,
En el Consell Escolar d’avui dia 5 de setembre de 2012 hem aprovat els temes que detallem a continuació, i que estan pendents de ratificar-se totalment en l’aprovació de l’acta que es farà en el proper Consell Escolar.
Punt 1. S’ha aprovat l’acta del darrer Consell del juny, sense cap esmena.
Punt 2. S’ha presentat el nou equip directiu, format per la directora Montse Pedrola, la Cap d’estudis Pili Salvador i la secretària Mari Palazón.
Punt 3. La directora ens ha comunicat la plantilla d’enguany. Tenim al centre 23 mestres i mig. Assumim una retallada d’un mestre i mig. Són 5 mestres a Educació Infantil, 4 tutores i 1 mestre de suport. Hem perdut la TEI a P3.
Són 12 mestres tutors a Primària, 2 mestres d’Educació física, 2 d’anglès, 1 mestre d’Educació Especial i 1 mestre i mig de música.
Queden pendents de conèixer alguns mestres encara no incorporats al centre que seran nomenats demà dia 6 i s’incorporen el dia 12, dia des del qual el departament els contempla en actiu al centre.
Punt 4. El projecte Neptú de natació pels alumnes de primer no està contemplat enguany i s’està mirant des de l’AMPA i amb l’Ajuntament, les possibilitats de col·laborar per poder tenir aquest projecte aquest curs també.
Punt 5. S’aprova la compra de 8 ordinadors que són necessaris per al bon funcionament de les pissarres digitals i es mirarà de comprar-los a l’empresa de Sant Esteve. També s’explica que la pissarra digital que està previst comprar-la i destinar-la a Infantil, de moment s’ajorna fins a tenir més clara la liquiditat pressupostària.
Punt 6. S’aproven les sortides que ja estan posades per aquest curs, incloses les colònies.
Punt 7. S’aprova la quota de material per al cicle inicial. Els pares haurem d’abonar 65 euros per a material didàctic o fotocòpies per al treball de les àrees que no hi ha llibre de text. És la mateixa quantitat que es satisfà a Educació infantil.
Punt 8. En altres temes es comenten...
 • Que caldrà recuperar el projecte el Racó del Sastret, una proposta referent a un espai de suport a l’estudi per a les famílies de la Vinya
 • Es decideix que es penjarà al blog de l’AMPA la síntesi que teniu a les mans per que les famílies puguin tenir la informació del que es parla al Consell
 • Es comenta que l’equip directiu vol fer més ús del correu electrònic per informacions i circulars, per estalviar en paper i esdevenir escola més verda encara
 • També que dues mares s’han ofert a ajudar els mestres a mantenir la web del centre actualitzada, es posaran en contacte amb el mestre que ho coordina (el Lluís)
 • Es comenta que el centre no ha contemplat la possibilitat de portar carmanyoles per dinar, seguirem amb el servei de menjador.
 • Tenim dos ordinadors que l’AMPA ha aconseguit de la Caixa de Catalunya
 •  La Rosa suggereix que a les reunions d’inici de curs s’especifiquin les retallades que tenim a la nostra escola i com afectaran a la dinàmica de les classes i al funcionament del centre per que les famílies estiguin al cas de la realitat que tenim.